Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday42
mod_vvisit_counterYesterday276
mod_vvisit_counterThis week318
mod_vvisit_counterLast week1794
mod_vvisit_counterThis month5773
mod_vvisit_counterLast month9082
mod_vvisit_counterAll days650014

ห้องภาพ

e.jpg

สถิติผลสอบ

ปัญหา/เฉลย

ทุนเล่าเรียนหลวง

 
 

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่น ปี พ.ศ. 2566

มุทิตาผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปี พ.ศ. 2566

และมอบประกาศนียบัตร-พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ปี พ.ศ. 2566

ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น 2 วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เกันยายน พ.ศ. 2566  ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10

ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

ตรวจรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ปี 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบาลีศึกษาได้ ปี 2566

แบบฟอร์มบัญชี ศ.2 และ ศ.3 แบบใหม่ ปี 2566 (สำนักเรียนคณะจังหวัด)

แบบฟอร์มบัญชี ศ.2/ศ.3 ส่วนภูมิภาค ปี 2566

แบบฟอร์มบัญชี ศ.2 แบบใหม่ ปี 2566 (สำนักเรียนส่วนกลาง)

แบบฟอร์มบัญชี ศ.2 ส่วนกลาง ปี 2566

***ผู้สมัครสอบประโยคบาลีศึกษา (บาลีของคฤหัสถ์)

ใช้แบบฟอร์มเหมือนกับผู้สมัครสอบประโยคบาลีสนามหลวง

(พระภิกษุสามเณร)***

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ปี 2565

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ปี 2565

 

รายชื่อนักเรียนสอบบาลี/บาลีศึกษาได้ ปี 2564

ตรวจรายชื่อผู้สอบบาลี/บาลีศึกษาได้ พ.ศ. 2541-63

+ ประกาศ : ห้ามนักเรียนลงชื่อสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง +