trapali2title_palischool


:: Home :: :: เจ้าคณะภาค :: :: ส่วนกลาง :: :: ส่วนภูมิภาค :: :: โรงเรียนบาลีฯ ::ลำดับที่
สำนักศาสนศึกษาวัด
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสฯ
ภาค
เขตหน
สังกัด
หมายเหตุ
1
เขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 1 กลาง แห่งที่ 1 มหานิกาย
2
พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 1 กลาง แห่งที่ 2 มหานิกาย
3
พนัญเชิงวรวิหาร หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2 กลาง แห่งที่ 1 มหานิกาย
4
พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2 กลาง แห่งที่ 1 มหานิกาย
5
คลองโพธิ์ บ้านเกาะ เมือง อุดรดิตถ์ 53000 5 เหนือ แห่งที่ 1 มหานิกาย
6
จองคำ บ้านหวด งาว ลำปาง 52110 6 เหนือ แห่งที่ 1 มหานิกาย
7
บ้านหนองกุง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140 9 ตะวันออก แห่งที่ 1 มหานิกาย
8
ชัยศรี วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 40140 9 ตะวันออก แห่งที่ 2 มหานิกาย
9
บูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 35170 10 ตะวันออก แห่งที่ 1 มหานิกาย
10
พิชโสภาราม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 10 ตะวันออก แห่งที่ 1 มหานิกาย
11
บึง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 11 ตะวันออก แห่งที่ 1 มหานิกาย
12
สะแก ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 11 ตะวันออก แห่งที่ 2 มหานิกาย
13
พายัพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 11 ตะวันออก แห่งที่ 3 มหานิกาย
14
ศาลา ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30710 11 ตะวันออก แห่งที่ 4 มหานิกาย
15
ชากมะกรูด กร่ำ แกลง ระยอง 21110 13 กลาง แห่งที่ 1 มหานิกาย
16
สุทธิวารี ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000 13 กลาง แห่งที่ 1 มหานิกาย
17
ป่าเลไลยก์วรวิหาร รั้วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 72000 14 กลาง แห่งที่ 1 มหานิกาย
18
ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 14 กลาง แห่งที่ 1 มหานิกาย
19
บัวงาม บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130 15 กลาง แห่งที่ 1 มหานิกาย
20
หลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130 15 กลาง แห่งที่ 2 มหานิกาย

รวม 43 แห่ง : จำนวน 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>