Main Menu

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday166
mod_vvisit_counterYesterday742
mod_vvisit_counterThis week3890
mod_vvisit_counterLast week14204
mod_vvisit_counterThis month22158
mod_vvisit_counterLast month19342
mod_vvisit_counterAll days391907

ห้องภาพ

DSCN7877.jpg

สถิติผลสอบ

ปัญหา/เฉลย

ทุนเล่าเรียนหลวง

 
 

คำสั่งแม่กองบาลีสนามหลวง


 

 

ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2565

ประโยค 1-2 | ประโยค ป.ธ.3 | ประโยค ป.ธ.4 | ประโยค ป.ธ.5

ประโยค บ.ศ.1-2 | ประโยค บ.ศ.3 | ประโยค บ.ศ. 4 | ประโยค บ.ศ.5

การขอแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหลักฐาน

ให้เจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง/สำนักเรียนคณะจังหวัด มีหนังสือขอแก้ไข

ส่งถึงกองบาลีสนามหลวง หมดวันที่ 18 พฤษภาคม 2565


 


การขอแก้ชื่อ ฉายา และนามสกุลเป็นต้น ที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหลักฐาน

จะขอแก้ได้หลังจากวันประกาศผลสอบแล้ว โดยเจ้าสำนักเรียนมีหนังสือขอแก้

ส่งถึงแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ

รายชื่อผู้สอบบาลีประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษาได้ ปี 2565

ประโยค 1-2 ประโยค ป.ธ.3

ประโยค ป.ธ.4 ประโยค ป.ธ.5

ประโยค ป.ธ.6 ประโยค ป.ธ.7 ประโยค ป.ธ.8 ประโยค ป.ธ.9

บ.ศ.6 บ.ศ.7

บ.ศ.1-2 บ.ศ.3 บ.ศ.4 บ.ศ.5

 

คำสั่งแม่กองบาลีสนามหลวง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างบัญชีส่งสอบบาลีฯ (ศ.๒) ภูมิภาค(กระดาษ A3)

ตัวอย่างบัญชีส่งสอบบาลีฯ (ศ.๒) ส่วนกลาง(กระดาษ A3)

รายชื่อนักเรียนสอบบาลี/บาลีศึกษาได้ ปี 2564

ตรวจรายชื่อผู้สอบบาลี/บาลีศึกษาได้ พ.ศ. 2541-63

+ ประกาศ : ห้ามนักเรียนลงชื่อสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง +

บัญชี ศ.2(สมัครสอบฯ) และ บัญชี ศ.3(เรียกชื่อเข้าสอบฯ) ส่วนภูมิภาค

บัญชี ศ.2(สมัครสอบ) สำนักเรียนส่วนกลาง

คำว่า "สม." ในบัญชี ศ.2 (แบบใหม่) หมายถึง นักเรียนที่สมัครสอบบาลีฯ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม "แผนกสามัญศึกษา" ให้ลงเครื่องหมาย (  ) ในช่อง "สม."
ตรงกับช่องบรรทัดของนักเรียนรูปนั้น