Main Menu

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday397
mod_vvisit_counterYesterday1807
mod_vvisit_counterThis week3908
mod_vvisit_counterLast week7353
mod_vvisit_counterThis month10462
mod_vvisit_counterLast month12430
mod_vvisit_counterAll days22892

ห้องภาพ

b.jpg

สถิติผลสอบ

ปัญหา/เฉลย

ทุนเล่าเรียนหลวง

 
 

ปฐมนิเทศผู้นำข้อสอบบาลีในการสอบครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๔

ณ ตึกเมตตาพุทธิ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้นำข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๔

กำหนดการสนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง

ประโยค 1-2 และ ป.ธ.3-9 (พร้อมประโยคบาลีศึกษา 1-2 ถึง บ.ศ.3-9)

[นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อกรุณาตรวจสอบที่สำนักฯ ที่ส่งเข้าสอบ หากไม่มีรายชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ]

สำนักเรียนที่ยังไม่แจ้งองค์จำกัดสิทธิ์ ป.ธ.4 (นักธรรมชั้นโท)

แจ้งกองบาลีสนามหลวงภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อกำหนดการสอบบาลี


ประกาศ สนามหลวงแผนกบาลี

เรื่อง การสอบประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔


ประกาศ สมัชชามหาคณิสสร

เรื่อง การฝึกซ้อมอบรหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๖๔


ปฏิทินการศึกษากองบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑


ปฏิทินการศึกษากองบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒

---------------

ตัวอย่างบัญชีส่งสอบบาลีฯ (ศ.๒) ภูมิภาค(กระดาษ A3)

ตัวอย่างบัญชีส่งสอบบาลีฯ (ศ.๒) ส่วนกลาง(กระดาษ A3)

 

ตรวจรายชื่อผู้สอบบาลี/บาลีศึกษา พ.ศ. 2563

ตรวจรายชื่อผู้สอบบาลี/บาลีศึกษา พ.ศ. 2562-63

ตรวจรายชื่อผู้สอบบาลี/บาลีศึกษา พ.ศ. 2558-59

ตรวจรายชื่อผู้สอบบาลี/บาลีศึกษา พ.ศ. 2541-43

+ ประกาศ : ห้ามนักเรียนลงชื่อสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง +

บัญชี ศ.2(สมัครสอบฯ) และ บัญชี ศ.3(เรียกชื่อเข้าสอบฯ) ส่วนภูมิภาค

บัญชี ศ.2(สมัครสอบ) สำนักเรียนส่วนกลาง

คำว่า "สม." ในบัญชี ศ.2 (แบบใหม่) หมายถึง นักเรียนที่สมัครสอบบาลีฯ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม "แผนกสามัญศึกษา" ให้ลงเครื่องหมาย (  ) ในช่อง "สม."
ตรงกับช่องบรรทัดของนักเรียนรูปนั้น