Online  ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  :: การรับสมัครนักเรียนขอเข้าสอบความรู้บาลีสนามหลวง
การรับสมัครนักเรียนขอเข้าสอบความรู้บาลีสนามหลวง :: Back :: :: Next ::
การรับสมัคร
นักเรียนเข้าสอบ

         ๑. สำนักเรียนต้องให้ผู้สมัครนำหลักฐานมาแสดง และต้องตรวจชื่อ ฉายา และนามสกุล เป็นต้น ให้ถูกต้อง อย่ายอมให้นักเรียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ตามอำเภอใจ
         ๒. อย่าส่งนักเรียนเข้าสอบ โดยเจ้าตัวมิได้มาสมัครสอบด้วยตนเอง เพราะอาจจะซ้ำกับสำนักเรียนอื่น เมื่อปรากฏว่ามีชื่อสมัครซ้ำกัน ๒ แห่ง สนามหลวงจะตัดสิทธิ์ในการสอบ เป็นการเสียประโยชน์ของนักเรียนรูปนั้นโดยใช่เหตุ
        

:: Home ::