Main Menu

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday127
mod_vvisit_counterYesterday670
mod_vvisit_counterThis week1361
mod_vvisit_counterLast week4457
mod_vvisit_counterThis month28992
mod_vvisit_counterLast month12376
mod_vvisit_counterAll days178349

ห้องภาพ

WPA_0132.jpg

สถิติผลสอบ

ปัญหา/เฉลย

ทุนเล่าเรียนหลวง

 
 

 

ประกาศผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประโยค ๑-๒ ประโยค ป.ธ.๓ ประโยค ป.ธ.๔ ประโยค ป.ธ.๕

บ.ศ.๑-๒ บ.ศ. ๓ บ.ศ.๔ บ.ศ.๕

เจ้าคณะภาค และ สำนักเรียนส่วนกลาง

รับหนังสือผลการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ ตึกเมตตาพุทธิ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การขอแก้ไขรายชื่อ ฉายา นามสกุล ฯลฯ ของนักเรียนที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหลักฐาน

ให้เจ้าสำนักเรียนฯ มีหนังสือขอแก้ไข ส่งถึงแม่กองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ไม่เกินวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

ประกาศสนามหลวงแผนกบาลี

เรื่อง เลื่อนเปิดการเรียนการสอน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ประโยค ป.ธ.๗,๘,๙

 

ประกาศ สมัชชามหาคณิสสร

เรื่อง การฝึกซ้อมอบรหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๖๔


ตัวอย่างบัญชีส่งสอบบาลีฯ (ศ.๒) ภูมิภาค(กระดาษ A3)

ตัวอย่างบัญชีส่งสอบบาลีฯ (ศ.๒) ส่วนกลาง(กระดาษ A3)

รายชื่อนักเรียนสอบบาลี/บาลีศึกษาได้ ครั้งที่ 1/2564

ตรวจรายชื่อผู้สอบบาลี/บาลีศึกษาได้ พ.ศ. 2541-63

+ ประกาศ : ห้ามนักเรียนลงชื่อสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง +

บัญชี ศ.2(สมัครสอบฯ) และ บัญชี ศ.3(เรียกชื่อเข้าสอบฯ) ส่วนภูมิภาค

บัญชี ศ.2(สมัครสอบ) สำนักเรียนส่วนกลาง

คำว่า "สม." ในบัญชี ศ.2 (แบบใหม่) หมายถึง นักเรียนที่สมัครสอบบาลีฯ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม "แผนกสามัญศึกษา" ให้ลงเครื่องหมาย (  ) ในช่อง "สม."
ตรงกับช่องบรรทัดของนักเรียนรูปนั้น