Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday30
mod_vvisit_counterYesterday292
mod_vvisit_counterThis week663
mod_vvisit_counterLast week2726
mod_vvisit_counterThis month14233
mod_vvisit_counterLast month18166
mod_vvisit_counterAll days612793

ห้องภาพ

WPA_0134.jpg

สถิติผลสอบ

ปัญหา/เฉลย

ทุนเล่าเรียนหลวง

 
 

ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประเทศสหรัฐอเมริการ

ครั้งที่ 1/2566

รายชื่อนักเรียนผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ครั้งที่ 2/2566

ประโยค 1-2 | ป.ธ.3 | ป.ธ.4 | ป.ธ.5 |

บ.ศ.1-2 | บ.ศ.3 | บ.ศ.4 | บ.ศ.5 |

 

 

 

ตรวจรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ปี 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบาลีศึกษาได้ ปี 2566 

 

การตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2566

ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566

ส่วนกลาง หนเหนือ หนใต้  คณะธรรมยุต คณะสงฆ์ไทยประเทศสหรัฐอเมริกา

หนกลาง ||  หนตะวันออก

 

แบบฟอร์มบัญชี ศ.2 และ ศ.3 แบบใหม่ ปี 2566 (สำนักเรียนคณะจังหวัด)

แบบฟอร์มบัญชี ศ.2/ศ.3 ส่วนภูมิภาค ปี 2566

แบบฟอร์มบัญชี ศ.2 แบบใหม่ ปี 2566 (สำนักเรียนส่วนกลาง)

แบบฟอร์มบัญชี ศ.2 ส่วนกลาง ปี 2566

***ผู้สมัครสอบประโยคบาลีศึกษา (บาลีของคฤหัสถ์)

ใช้แบบฟอร์มเหมือนกับผู้สมัครสอบประโยคบาลีสนามหลวง

(พระภิกษุสามเณร)***

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ปี 2565

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ปี 2565

 

รายชื่อนักเรียนสอบบาลี/บาลีศึกษาได้ ปี 2564

ตรวจรายชื่อผู้สอบบาลี/บาลีศึกษาได้ พ.ศ. 2541-63

+ ประกาศ : ห้ามนักเรียนลงชื่อสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง +